Recerca

Àrea 1

Agressió biològica i mecanismes de resposta

Coordinador àrea:

Dr. Josep M. Miró
(Hospital Clínic)

L’Àrea 1 està formada per 9 equips que investiguen els mecanismes de resposta a les agressions biològiques des de múltiples punts de vista. L'activitat d'aquesta àrea és molt diversa, encara que té dues vessants principals. D'una banda, l'estudi dels agents infecciosos i tòxics, i per l'altra, les reaccions immunològiques i inflamatòries de l'organisme.

Entre d'altres temes d'interès general, les seves línies d'investigació s’orienten a aspectes tan importants i diversos com: Malalties retrovirals (sida); Mecanismes del sistema immunològic i de les malalties autoimmunes; Estudis d’expressió gènica i epidemiologia; Tècniques analítiques d'espectrometria de masses; o estudis del sistema musculoesquelètic. L'Àrea estaca per la seva capacitat d'atraure inversions, tant públiques com privades, i per la seva producció científica creixent.