Recerca

Àrea 3

Fetge, sistema digestiu i metabolisme

Coordinador àrea:

Dr. Jordi Bruix
(Hospital Clínic)

Amb un total de 15 equips, l'Àrea 3 està formada per investigadors que combinen les seves habilitats en la investigació clínica, experimental i bàsica. L’enfocament de recerca traslacional ha aconseguit aportar importants avenços en el coneixement, tècniques diagnòstiques i tractament de les patologies d’interès dels grups.

L'objectiu dels diferents equips que conformen aquesta àrea és aplicar metodologies innovadores a diferents problemes mèdics: la cirrosi i les complicacions hepàtiques, les malalties inflamatòries i neoplàsiques del tracte digestiu, els trastorns metabòlics en diabetis, la patologia metabòlica òssia o la medicina fetal. L'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme és una de les més productives, amb nombroses publicacions situades en el primer quartil del Science Citation Index. També ha demostrat ser una de les més competitives atraient inversions privades, així com subvencions públiques competitives.