Recerca

Àrea 4

Neurociències clíniques i experimentals

Coordinador àrea:

Dra. Anna Planas
(IIBB - CSIC)

Aquesta és l'Àrea de l'IDIBAPS especialitzada en l'estudi de les malalties neurològiques i psiquiàtriques. Amb una fluida col·laboració entre l'àmbit experimental i el clínic, els seus 11 equips abracen des de l'estudi de la relació estructura/funció del sistema nerviós i els seus mecanismes moleculars bàsics de neurotransmissió i mort cel·lular, fins al desenvolupament i l'avaluació de noves teràpies experimentals. També inclou tendències innovadores com la neurociència de sistemes.

Algunes de les patologies que s'investiguen són les malalties neurodegeneratives i auto-immunes del sistema nerviós, i les alteracions psiquiàtriques greus. Els diferents equips es complementen ajuntant objectius, tècniques i know-how. Les inversions públiques i privades, així com la seva producció científica, són una demostració del seu elevat potencial humà i tècnic.