Recerca

Àrea 5

Oncologia i hematologia

Coordinador àrea:

Dra. Dolors Colomer
(Hospital Clínic)

Els 13 equips que formen aquesta àrea realitzen tasques d'investigació bàsica, experimental i clínica en els àmbits de l'oncologia i l'hematologia. Així pretenen millorar la prevenció, el pronòstic i el tractament d'un grup de malalties cada vegada més freqüents en la nostra societat: els processos cancerosos.

Les línies d'investigació dels diferents equips dedicats a l'oncologia se centren en els mecanismes moleculars implicats en la proliferació i la mort programada de les cèl·lules, a desenvolupar models neoplàsics i a millorar el diagnòstic de malalts de càncer amb nous marcadors tumorals. D'altra banda, els equips relacionats amb la hematooncologia estudien les diferents eritropatologies i els trastorns de l'hemostàsia i la coagulació de la sang. Les nombroses col·laboracions nacionals i internacionals que s'han impulsat des d'aquesta àrea, juntament amb l'elevat nombre d'articles originals que ha generat, demostren que l'oncologia i l'hematologia són temes d'actualitat dins del món de la biomedicina.