Recerca

Àrea 5

Diagnòstic i terapèutica en oncologia

Cap d'equip

Investigadors
 • Albert Biete (Hospital Clínic)
 • Carles Conill (Hospital Clínic)
 • David Fuster (Hospital Clínic)
 • Fernando Gómez (HCB)
 • Laura Oleaga (Hospital Clínic)
 • Maria Africa Muxí (Hospital Clínic)
 • Marià Monzó (UB)
 • Martín Velasco (Hospital Clínic)
 • Sergi Vidal-Sicart (Hospital Clínic)
 • Xavier Setoain (Hospital Clínic)
Col·laboradors
 • Angels Rovirosa (Hospital Clínic)
 • Blanca Farrús (Hospital Clínic)
 • Eugènia Verger (Hospital Clínic)
 • Francesc Casas (Hospital Clínic)
 • Francisco Campos (Hospital Clínic)
 • Francisco Lomeña (Hospital Clínic)
 • Gorane Santamaría (Hospital Clínic)
 • Javier Pavía (Hospital Clínic)
 • Lluís Donoso Bach (Hospital Clínic)
 • Marcelo Sánchez (Hospital Clínic)
 • Mario Pagés (Hospital Clínic)
 • Pilar Paredes (Hospital Clínic)
 • Sebastián Capurro (Hospital Clínic)
 • Sonia Rodríguez (Hospital Clínic)
 • Teresa Pujol (Hospital Clínic)
 • Xavier Bargalló (HCB)