Carrera Investigadora a l'IDIBAPS

La base d’una recerca competitiva a nivell internacional és l’existència d’un bon planter d’investigadors altament creatius i la capacitat per atreure i retenir el millor talent de cada generació. L’existència d’una carrera investigadora atractiva i eficient requereix de posicions ben definides, perspectives professionals clares, un bon finançament i eines de suport al desenvolupament professional, entre d’altres.

Tal com indiquen les recomanacions europees, el document de Carrera Investigadora a l’IDIBAPS estableix l’existència de 4 grans categories d’investigadors:

R1 Pre-doctoral Researcher
R2 Post-doctoral Researcher R2A

R2B
Post-doctoral Researcher

Junior Researcher
R3 Researcher R3A

R3B
Associate Researcher

Junior Group Leader
R4 Group Leader


La primera part del document conté les definicions de cada etapa i detalls sobre totes les posicions existents a l’IDIBAPS que es poden incloure en cada fase. La segona part del text tracta sobre les promocions (canvi d’una etapa a la següent) i el seguiment de les posicions amb caràcter permanent finançades per l’IDIBAPS.