Bitrecs

BITRECS, Biomedicine international training research for excellent clinician-scientists, és el nou programa de l’IDIBAPS que vol reclutar clinician-scientists excel·lents i motivats que busquen impulsar la seva carrera investigadora.

Els investigadors post-doctoral seleccionats es dedicaran únicament i intensament a la recerca durant 3 anys en el context d’una col·laboració internacional, incloent una estada internacional de 12-18 mesos (outgoing phase) i una estada a l’IDIBAPS de 18-24 mesos (return phase). S’espera que els candidats donin un impuls a les seves carreres amb la finalitat de convertir-se en futurs clinician-scientists líders.

IDIBAPS reclutarà a 10 clinician-scientists a través de 2 convocatòries internacionals peer-reviewed. Els investigadors seleccionats hauran de demostrar una trajectòria excel·lent en recerca i haver combinat recerca amb activitat clínica. Aquest perfil els permet fer de pont entre descobriments en recerca biomèdica i tractaments clínics tangibles i tecnologies.  Aquest programa ofereix als fellows un sou competitiu i altres incentius econòmics. Rebran supervisió científica, mentoratge, oportunitats de networking i formacions per a l’impuls de les seves carreres sobre tot pel que fa al desenvolupament de carreres i l’emprenedoria.

Més informació a  http://bitrecs.idibaps.org/