Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

La Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per al reclutament d'investigadors

La Comissió Europea ha adoptat la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per al reclutament d'investigadors (the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Aquests documents són un conjunt de principis i requeriments que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors, de les entitats que els contracten i/o les institucions finançadores.

L’Estratègia de Recursos Humans pels Investigadors

La Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) dóna suport a les institucions perquè implementin les polítiques i pràctiques que es recullen a la Carta i al Codi. Aquesta iniciativa farà que les institucions de recerca esdevinguin més atractives pels investigadors que estan buscant una nova posició. Gràcies a les bones pràctiques seguides pels organismes finançadors també es pretén que els sistemes nacionals de recerca i en global l’Espai Europeu d’Investigació (ERA) esdevinguin més atractius.

El HRS4R s'articula en cinc passos principals:

 • Pas 1: Anàlisi intern sobre les deficiències de la institució.
 • Pas 2: Estratègia institucional de recursos humans pels investigadors (Pla d'acció).
 • Pas 3: Reconeixement per part de la Comissió Europea de l'estratègia institucional de recursos humans pels investigadors. El logotip de "HR Excellence in Research " identifica a les institucions reconegudes.
 • Pas 4: Implementació de les accions i auto-avaluació del procés després de 2 anys.
 • Pas 5: Avaluació externa després de 4 anys i renovació del reconeixement.

L'Estratègia de Recursos Humans pels investigadors a l'IDIBAPS

L’ IDIBAPS va signar una carta de compromís al 2011 en relació a la Carta i al Codi amb l'objectiu d'implementar, sempre que sigui possible, les seves polítiques i pràctiques. Degut al compromís adquirit, l’IDIBAPS va ser acceptat com a membre de la Tercera cohort europea d'institucions que implementen la HRS4R.

L’IDIBAPS comença el seu propi procés de HRS4R al 2014 amb l’objectiu de ser reconegut com un institut europeu de recerca que promociona un ambient de treball estimulant i favorable.

El 24 d’abril del 2015 l’IDIBAPS és reconegut per la Comissió Europea amb el segell “HR Excellence in Research”. Des d’aquest moment, s’inicia oficialment la implementació durant tres anys del Pla d’Acció de la HRS4R (2015 – 2018).

Coordinadora del Pla d’Acció HRS4R: Dra. Gemma Llaverias(ELIMINAR), responsable de la Unitat de Carrera Investigadora. 
Project Manager del Pla d’Acció HRS4R: Camille Évard(ELIMINAR), Unitat d’Internacionalització.

Novetats

 • 12/06/2018 9a sessió Stepping-Stone “Research integrity: can we scientists trust ourselves?”
 • 18,19 i 20/04/2018 Tallers “Grants and proposal writing for scientists”
 • 07/03/2018 Feedback de la Comissió Europea sobre l’interim assessment de l’IDIBAPS (període 2015-2017) 
 • 06/02/2018 7a sessió Stepping- Stone “Effective team playing” 
 • 18/12/2017 6a sessió Stepping-Stone “Time management for researchers”
 • 22/12/2017 Notícia del llançament de la programació 2017-2018 de l’Stepping-Stone
 • 16/10/2017 Notícia sobre l’Ombuds Committee enviada a tota la comunitat IDIBAPS
 • 27/09/2017 Entrega de l’interim assessment del Pla d’Acció de l’HRS4R actualitzat a la Comissió Europea 
 • 25/09/2017 Uniformització de la nomenclatura de les ofertes de feina i actualització dels formularis de contractació pública corresponents 
 • 11/07/2017 Aprovats per Comitè de Direcció els canvis en el document de carrera investigadora a l’IDIBAPS 
 • 11/07/2017 Aprovats per Comitè de Direcció els rangs salarials de figures competitives
 • 06/07/2017 3ra reunió del Comitè de Training: balanç 1r semestre i preparació nova programació
 • 29/06/2017 5na sessió Stepping-Stone “Fundamentals on KTT” 
 • 25/05/2017 4rta sessió Stepping-Stone “Tools for efficient scientific writing” 
 • 06/04/2017; 19/04/2017;17/05/2017 Workshops Stepping-Stone “Get ready for your job interview!” 
 • 28/02/2017 3ra sessió Stepping- Stone “Job seeking in Barcelona 360º” 
 • 21/02/2017 Queden aprovades les versions angleses i catalanes del Welcome Pack 
 • 25/01/2017  2na sessió Stepping-Stone “Career options beyond the bench and after a PhD” 
 • 13/12/2016  Ple absolut en la 1ra sessió de l’Stepping-Stone “Making the most of your presentation”  
 • 18/11/2016 Llançament i difusió del nou programa de formació de l’HRS4R- Stepping-Stone
 • 06/07/2016 Reunió FCRB-IDIBAPS de definició dels continguts del Welcome Pack i Welcome Day
 • 05/07/2016 Comitè de Direcció: s’aprova el Pla de formació i el procés estàndard per les avaluacions internes
 • 15/06/2016 Celebrada la segona reunió del Comitè de Training: resultats de la priorització
 • 11/05/2016 Priorització dels topics de training per una mostra de predocs i postdocs
 • 28/04/2016 Reunió de seguiment de la execució del Pla d’Acció de l’HRS4R
 • 08/04/2016 Priorització dels topics de training pels membres del Comitè
 • 03/03/2016 Celebrada la primera reunió del Comitè de Training i presentació dels topics per prioritzar
 • 26/02/2016 Enllestida l’anàlisi de les pràctiques de recruitment a l’IDIBAPS
 • 04/12/2015 Crida interna per a la creació del Comitè de Training de l’HRS4R
 • 02/11/2015 Kick-off Meeting: tret de sortida del Pla d’Acció de l’HRS4R
 • 24/04/2015Comissió Europea: otorga el segell “HR Excellence in Research” a l’IDIBAPS
 • 03/02/2015Comissió Europea: proposa d’incloure petites millores al pla.
 • 17/11/2014IDIBAPS: presenta sol·licitud de reconeixement a la Comissió Europea
 • 01/10/2014Junta de govern de l’IDIBAPS: s’aprova el Pla d’acció
Més novetats