STEPPING-STONE

Què és?

És un programa de formació que pretén dotar els investigadors predoctorals (R1) i postdoctorals (R2) de l’IDIBAPS d’eines i coneixements en aspectes no estrictament científics, però claus per al desenvolupament de les seves carreres.

Per a qui?

STEPPING-STONE va dirigit a investigadors predoctorals (R1) i postdoctorals (R2) que treballin sota la direcció d’un investigador principal d’un grup IDIBAPS (investigador acreditat), independentment de la institució del consorci que els contracta (IDIBAPS, FCRB, HCB, UB, CSIC). Per a ésser admès al programa com a investigador R1 caldrà estar matriculat en un programa de doctorat. Seran considerats investigadors R2 tots aquells investigadors postdoctorals que faci menys de 7 anys que van defensar la tesi doctoral.

Continguts

  • Eines per a la comunicació oral
  • Tips sobre la redacció de propostes de projectes competitius i d’articles científics
  • Nocions bàsiques de KTT, research integrity i de com presentar imatges científiques fiables
  • Introducció al public engagement
  • Coneixements i eines en aspectes de lideratge, gestió de conflictes i gestió del temps

Programa